قیمت کروم در جهان بر اساس چه عواملی تعیین می شود؟

قیمت کروم در جهان بر اساس چه عواملی تعیین می‌شود؟

قیمت کروم در جهان به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. این فلز یکی از پر استفاده ترین فلزات جهان محسوب می‌شود که دامنه کارایی و عملکرد آن بسیار وسیع است. برای استخراج فلز کروم از روش های مختلف آزمایشگاهی استفاده می‌شود. در کشورهایی مثل آفریقا، ترکیه قزاقستان، معادن کرومیت بسیار زیادی وجود دارد. ... ادامه مطلب