قیمت کروم در جهان بر اساس چه عواملی تعیین می شود؟

قیمت کروم در جهان بر اساس چه عواملی تعیین می شود؟

قیمت کروم در جهان به فاکتور های مختلفی بستگی دارد. این فلز یکی از پر استفاده ترین فلزات جهان محسوب می شود که دامنه کارایی و عملکرد آن بسیار وسیع است. برای استخراج فلز کروم از روش های مختلف آزمایشگاهی استفاده می شود. در کشور هایی مثل آفریقا، ترکیه قزاقستان، معادن کرومیت بسیار زیادی وجود دارد. ... ادامه مطلب