نگاهی دقیق تر به آبکاری کروم سخت

نگاهی دقیق تر به آبکاری کروم سخت

آبکاری کروم سخت یکی از مهمترین واکنش های الکتروشیمیایی است که نقش مهمی در جلوگیری از زنگ‌زدگی و فرسودگی انواع فلزات در مقابل اکسیژن و رطوبت هوا دارد. امروزه برای محافظت از فلز های مختلف مثل آهن در برابر اکسایش و فرسایش از روش های مختلفی مثل رنگ کردن و آبکاری استفاده می‌کنند. ... ادامه مطلب