خوردگی میل کروم

از خوردگی و خسارت آن بیشتر بدانیم

خوردگی و خسارت پدیده است که تقریبا دامن گیر تمام فلزات است از بین رفتن غیر فلزات را غالبا فساد Degradation مینامند به گفته دانشمندان و متخصصان این حوزه خوردگی هزینه جامعه را افزایش میدهد به 3 طریق باعث این افزایش هزینه می‌شود. ... ادامه مطلب